تماس


آدرس: تبریز، فلکه دانشگاه، برج بلور، طبقه 17 واحد A
ایمیل: info@apartrade.com
تلفن: 041 - 33101108 - 33341528 - 33101106
واتساپ: 09044429840 - 09149131319
تلفکس: 041-33376881