میلگرد

میلگرد

 

 

ردیف

سایز (mm)

وزن شاخه (kg)

آنالیز

حالت

طول (m)

واحد

۱

۱۲

۱۱

شاخه آجدار

۱۲

کیلوگرم

۲

۱۴

۱۵

شاخه آجدار

۱۲

کیلوگرم

۳

۱۶

۲۰

شاخه آجدار

۱۲

کیلوگرم

۴

۱۸

۲۵

شاخه آجدار

۱۲

کیلوگرم

۵

۲۰

۳۰

شاخه آجدار

۱۲

کیلوگرم

۶

۲۲

۳۷

شاخه آجدار

۱۲

کیلوگرم

۷

۲۵

۴۷

شاخه آجدار

۱۲

کیلوگرمبرچسب ها: #میلگرد
جهت سفارش و ارتباط با ادمین کلیک کنید: فرم اطلاعات تماساستعلام قیمت