ورق

ورق

 

 

ردیف

ضخامت (mm)

ابعاد (m)

حالت

۱

۲

عرض ۱

رول

۲

۲

عرض ۱.۲۵

رول

۳

۲.۵

عرض ۱

رول

۴

۰۵-فبراير

عرض ۱.۲۵

رول

۵

۳

عرض ۱.۲۵

رول

۶

۳

عرض ۱.۵

رول

۷

۴

عرض ۱.۲۵

رول

۸

۴

عرض ۱.۵

رول

۹

۵

عرض ۱.۲۵

رول

۱۰

۵

عرض ۱.۵

شیت

۱۱

۶

عرض ۱.۵

رول

۱۲

۶

۶*۱.۵

شیت

۱۳

۸

عرض ۱.۵

رول

۱۴

۸

۶*۱.۵

شیت

۱۵

۱۰

عرض ۱.۵

رول

۱۶

۱۰

۶*۱.۵

شیت

۱۷

۱۲

عرض ۱.۵

رول

۱۸

۱۲

۶*۱.۵

شیت

۱۹

۱۵

عرض ۱.۵

رول

۲۰

۱۵

۶*۱.۵

شیتبرچسب ها:
جهت سفارش و ارتباط با ادمین کلیک کنید: فرم اطلاعات تماساستعلام قیمت